به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت؛ در این مسابقه، ۱۰۰ ایده توسط ایده‌پردازان در دو بخش دانش‌آموزی و دانشجویی ارائه شد. ایده‌پردازان در این مرحله دو دقیقه فرصت داشتند در حضور داوران و سرمایه‌گذاران از ایده و طرح خود دفاع کنند. در نهایت ۱۰ ایده در بخش دانش‌آموزی و ۱۰ ایده در بخش دانشجویی به عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند.

مرحلۀ نهایی این مسابقه روز سوم جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت»، برگزار می‌شود که در آن برگزیدگان مرحلۀ اولیه، برای ارائه ایده خود ۷ دقیقه فرصت دارند و در نهایت از هر دو گروه دانش‌آموزی و دانشجویی ۱۰ ایده در داوری دوم انتخاب می شوند.

صاحبان ایده‌های برتر مرحلۀ دوم داوری، هر کدام ۷ دقیقه در حضور داوران و سرمایه‌گذاران، ایده خود را تبیین و تشریح می کنند تا در نهایت سه ایده برتر بخش ایده‌بازار دریایی انتخاب  می شوند.

چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» به همت ستاد توسعه فناوری آوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری تا سوم آبان ماه در حال برگزاری است.