به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور  مرعشی گفت: در یک سال اخیر اقدامات مثبتی برای ایجاد رشته علوم شناختی گرایش ذهن ، مغز و تربیت در این دانشکده انجام شد و شمار دانشجویان علاقه مند به تحصیل در این رشته در حال افزایش است.

وی گفت: در سال تحصیلی گذشته هفت دانشجو در این رشته پذیرش و مشغول تحصیل شدند و در سال جاری تحصیلی ، ۹ دانشجوی دیگر بر شمار دانشجویان رشته علوم شناختی با گرایش ذهن ، مفز و تربیت در این دانشکده افزوده شده است. 

  وی با اشاره به اینکه ایجاد و راه اندازی قطب علمی شناخت و آموزش در این دانشگاه یکی دیگر از اقدامات برای ترویج علوم شناختی در استان خوزستان است ، افزود: با حمایت های ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و به منظور آشنایی محققان و اساتید با دانش و کارکردهای مغز ، تفاهم نامه همکاری میان این دانشگاه و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز منعقد شد.

 رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: به منظور ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در استان خوزستان ، تلاش های مضاعفی نیز برای افزایش دانش محققان و اساتید بویژه در حوزه  آموزش و پرورش شناختی آغاز شده و قرار است با همکاری ستاد توسعه علوم شناختی کارگاه های آموزشی در این زمینه در این دانشکده برگزار شود.

 مرعشی گفت: بموازات ایجاد رشته علوم شناختی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اهواز، ترغیب دانشجویان به ادامه تحصیل در این رشته و نیز ارایه پایان نامه های تحصیلی در مقاطع مختلف و نیز ایجاد فرصت های مطالعاتی برای علاقه مندان، محققان و اساتید از دیگر اهداف برنامه ریزی شده برای گسترش دانش علوم شناختی در فضاهای آموزش عالی در سطح این استان است.

وی با قدردانی از حمایت های ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز تجهیز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه به دستگاه های پیشرفته در حوزه های علوم شناختی ، خواستار پشتیبانی هرچه بیشتر این ستاد از تلاش ها و فعالیت ها در فضای آموزشی شد.