برات قبادیان در حاشیه ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه، فناوری های متفاوتی در هر زمینه به نمایش گذاشته شده که در جایگاه خود بی نظیر است.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان، نوپا، تولیدی و یا صنعتی هستند، گفت: ۲۰ درصد شرکت های دانش بنیان صنعتی هستند که متولی امورشان وزارت صنعت است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، حمایت های زیرساختی به لحاظ حقوقی و مالی از شرکت های دانش بنیان صنعتی می کند، خاطرنشان کرد: این شرکت های دانش بنیان ۸۰ درصد از سرمایه های تولیدی را رقم زده اند.

به گفته این مقام مسئول، میزان ثروت تولید شده از این شرکت های دانش بنیان مربوط به شرکت های صنعتی است.

وی افزود: تلاش می شود که ما در کشور از اقتصاد بر مبنای مواد اولیه به اقتصاد دانش محور حرکت کنیم که این روند در وزارت صنعت آغاز شده است.

به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی تا دوشنبه ۱۴ آبان ماه در محل نمایشگاه های تبریز برقرار است.