به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد تقی جغتایی در گردهمایی متخصصان و محققان برای ارایه راهکارهای علمی توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی با اشاره به اهمیت توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی ، لزوم هفکری محققان و متخصصان در ارایه راهکارهای توانبخشی و بازتوانی شناختی را مورد تاکید قرار دارد.

وی توجه به خدمات توانبخشی و بازتوانی شناختی در اختلالات روانپزشکی برای بازگشت افراد ناتوان و کم توان به جامعه را ضروری دانست و با اشاره به کسب موفقیت ها و پیشرفت ها در درمان برخی از بیماری ها ، گفت: نیاز به خدمات توانبخشی و بازتوانی شناختی درحال و آینده افزایش خواهد یافت.

جغتایی با بیان اینکه مشکلات شناختی ممکن است بزرگترین مانع برای بازگشت به زندگی عادی باشد، گفت: مشکلات شناختی بر توانایی وظایف فرد ، رفتارهای اجتماعی و تعامل وی با دیگران تاثیر می گذارد و فرد را در معرض خطر عدم موفقیت در فعالیت های روزانه و عادی قرار می دهد و بدون  اقدام برای درمان مشکلات شناختی، اثرات درازمدت می تواند مخرب باشد.