به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حامد افشاری مدیر کل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برگزاری پنجمین نشست مدیران مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قابلیت دسترسی به سامانه مراکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه در ۴ سطح سازمان مرکزی، استانی، واحد دانشگاهی و واحدهای فن آور تعریف شده است.

وی افزود: یکی از قابلیت های این سامانه گزارش گیری سهل و آسان از هسته ها، واحدهای فناور و مراکز رشد است.

مدیر کل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: مجموعه فعالیت های تمامی واحدهای فناور در این سامانه برای جلوگیری از موازی کاری ارائه می شود.

افشاری با اشاره به پاسخگویی آنلاین سامانه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تاکید کرد: رتبه بندی تمامی مراکز رشد این دانشگاه از این سامانه انجام می شود و کاربران مراکز رشد می توانند به صورت آنلاین در ارتباط باشند.