به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یک جزیره کوچک و خالی از سکنه در سواحل ژاپن محو شده است.

Esanbe Hanakita Kojima یکی از ۱۵۸ جزیره دورافتاده و خالی از سکنه ژاپن است که دولت این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی آنها را نامگذاری کرد.

البته هنوز مشخص نیست در زمان نامگذاری این جزیره وجود داشته است یا خیر.

آخرین بار دولت ژاپن به طور رسمی این جزیره را در سال ۱۹۷۸ میلادی بررسی کرده بود. صیادان نیز به دلیل وجود صخره های زیر آبی در نزدیکی آن تردد نمی کردند. به گفته کارشناسان احتمال دارد بادهای شدید و یخبندان این جزیره را از بین برده باشد.

 در این اواخر یکی از جزایر هاوایی نیز از بین رفت که البته این جزیره به دلیل تندباد از بین رفته بود. اما جزیره ژاپنی احتمالا طی چند دهه از بین رفته است.

این جزیره جزو ژاپن به حساب می آمد و در نتیجه محوطه اطراف آن نیز قلمرو این کشور بود. از آنجا که جزیره میان ژاپن و روسیه قرار داشته، از بین رفتن آن شکافی میان قلمرو دو کشور به وجود می آورد.