به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای قطعی برق ۵ مجموعه جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی جوابیه ای صادر کرد.

در متن این جوابیه آمده است؛

در مصاحبه دکتر سید ابولحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مطرح شده است که به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، برق مجموعه ۱۰۰ هکتاری جهاد دانشگاهی در استان البرز قطع شده و بدهی به اداره برق نیز معادل ۱۴۰۰ میلیون ریال بیان شده است. 

«این مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی و یک نهاد عمومی غیردولتی است. تأمین اعتبار نهادهای فوق به طور کامل از طرف دولت، بر اساس قوانین تأسیس، امکانپذیر نبوده و دولت می تواند حداکثر تا ۵۰ درصد برای تأمین هزینه ها کمک کند.

با توجه به اعتبار سال جاری این نهاد از محل بودجه عمومی دولت که معادل ۲۵۲۹ میلیارد ریال است و معادل ۱۰۱۴ میلیارد ریال آن تا انتهای شهریورماه تخصیص یافته است و با توجه به حداقل ۵۰ درصد هزینه ها که توسط منابع داخلی جهاد دانشگاهی تأمین می شود و به رقم ۶۳۲۲ میلیارد ریال در سال جاری و ۳۱۶۱ میلیارد ریال در ۶ ماهه اول سال بالغ می شود، مجموعا ۴۱۷۵ میلیارد ریال هزینه کرد جهاد دانشگاهی می بایست در شش ماهه اول سال باشد.

مقایسه این رقم با ۱۴۰۰ میلیون ریال بدهی معوق مجموعه ۱۰۰ هکتاری نهاد فوق نشان دهنده ناچیز بودن بسیار زیاد رقم بدهی مزبور است و عدم تأمین آن نیز بیانگر مدیریت ضعیف مالی و عدم اولویت بندی و احصاء نیازهای ضروری است.

به رغم آن که جهاد دانشگاهی یک نهاد عمومی غیردولتی است و تنها در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود اداره می شود، معادل ۱۰۰ هکتار از بهترین اراضی استان البرز به صورت بلاعوض در اختیار این نهاد قرار گرفته، امکانات و زیربناهای اولیه لازم از طرف دولت تأمین شده، تعداد بیست ردیف بودجه ای مجزا برای مراکز وابسته به آن در قوانین بودجه سنواتی تعریف شده و همواره میزان تخصیص اعتبار این نهاد از متوسط تخصیص اعتبار مراکز پژوهشی دولتی بیشتر بوده است.

این در حالی است که میزان درآمدهایی که این نهاد از محل اراضی مزبور و فعالیت های خود کسب می کند، هیچ گاه به خزانه کشور واریز نشده و اساسا میزان دقیق آن اعلام نمی شود.

در مصاحبه فوق آمده است که با قطع برق، نگهداری ذخایر ژنتیکی با مشکل مواجه شده است. جای سؤال دارد چگونه یک مرکز راهبردی با این درجه از اهمیت پیش بینی لازم برای حوادث غیرمترقبه ای مثل قطع برق را نکرده است؟ در حالی که در کوچکترین مجموعه های خدماتی کشور که توسط اندیشمندان و محققان نیز اداره نمی شوند، عموما چنین تدابیری از قبل اندیشیده می شود.

در مصاحبه مزبور آمده است که سازمان برنامه و بودجه به مکاتبات مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران پاسخ نداده است، این در حالی است که بر اساس درخواست و اعلام جهاد دانشگاهی تنها مکاتباتی که با امضای ریاست محترم این نهاد صورت گرفته باشد، قابل بررسی است.»