به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماهنامه آموزشی، علمی، خبری تحلیلی «دانش بنیان» در شماره ۲۸ خود که به تازگی منتشر شده، پرونده ای ارائه کرده است درباره شاخص جهانی نوآوری و آینه ای که پیش روی کشور می گذارد.

در این پرونده که شامل مطالب متعدد و متنوعی است، فرهنگ و اقتصاد نفت محور و سدی که بر سر راه رسیدن به نوآوری ایجاد کرده، بررسی شده است.

بیست‌ و هشتمین شماره ماهنامه «دانش‌بنیان» به صاحب امتیازی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی منتشر شده است.