به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، هوآن کیم و همکارانش در دانشگاه علوم و فناوری کره جنوبی به منظور درک هر چه بیشتر نقش ویتامین C روی تمایز سلول های بنیادی عصبی، با استفاده از توالی یابی های پیشرفته ترانسکریپتوم و متیلاسیون/هیدروکسی متیلاسیون DNA این سلول های بنیادی عصبی را پروفایل کردند.

توالی‌یابی‌های RNA نشان داد که علاوه بر ژن های عصبی دوپامینرژیک، ژن های آستروسیتی مانند GFAP، Slc۱ a۳ و S۱۰۰a۱۶ نیز در سلول های بنیادی عصبی کشت و تیمار شده با ویتامین C افزایش داشتند.

بررسی های بیشتر نشان داد که ویتامین C تمایز آستروسیتی را با غنی سازی هیدروکسی متیلاسیون DNA افزایش می دهد و این بدین معنی است که ویتامین C نقش مهمی را در آستروسیت زایی تکوین مغز بازی می کند.