علی ازادگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش شهابی جباری، یکی از بارش‌های شهابی سالانه‌ است که کانون بارش آن در صورت فلکی جبار به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه بارش شهابی جباری بارش خیلی مشهوری نیست امّا با این وجود جالب توجّه‌است، افزود: این بارش معمولاً هر سال از حدود ۱۰ ماه مهر تا حدود روز ۱۶ ماه آبان فعّال است و در حدود روز ۲۹ ماه مهر به اوج می‌رسد.

این کارشناس نجوم با بیان اینکه امشب این بارش به اوج خود می رسد و امکان رصد بارش ها فراهم خواهد شد، گفت: سرعت میانگین شهاب‌های این بارش نسبت به کره زمین در اوقات اوج این بارش معمولاً حدود ۶۶٫۲ کیلومتر بر ثانیه‌است که نسبتاً زیاد به‌شمار می‌آید امّا شهاب‌های این بارش چندان روشن نیستند و در عوض از خود خاکستر بیش تری بر جا می‌گذارند. 

وی گفت: منشا  بارش شهابی جباری دنباله دار هالی است؛ بنابراین هر زمان که این دنباله‌دار به نزدیکی خورشیدی می‌رسد، ذرات به جا مانده از این دنباله‌دار، بارش شهابی جباری را تقویت می‌کند.

وی تاکید کرد: در مکانهایی که آلودگی نوری و جود ندارد می توان بارشهای جباری را رصد کرد.